1 2 3

Ultradźwięki

Ultradźwięki są to drgania mechaniczne o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności ludzkiego ucha. Wywołują one odczyn w tkankach, który wykorzystywany jest w fizykoterapii leczniczej.

Biologiczny wpływ ultradźwięków na organizm ludzki:
Ultradźwięki wywołują w organizmie wiele zmian, które można podzielić na miejscowe i ogólne.

Zmiany miejscowe:
Występują w tkankach podczas zabiegu i związane są bezpośrednio z działaniem fali ultradźwiękowej. Podzielić je możemy na:

Działanie mechaniczne:
Czyli mikromasaż, który związany jest z wahaniem ciśnień w przebiegu fali ultradźwiękowej. Ściska i rozciąga tkanki, ma również wpływ na autonomiczny i obwodowy układ nerwowy.

Działanie cieplne:
Efekt przegrzania, który zależy od natężenia ultradźwięków, działający najsilniej na tkankę nerwową i mięśniową, a najsłabiej na tłuszczową.

Działanie fizykochemiczne:
Wpływ na koloidy tkankowe, poprzez przyspieszenie rozpadu białek i ich przemianę z żelu w zol. Zwiększenie przewodnictwa elektrycznego oraz utlenowania tkanek.

Natomiast zmiany ogólnoustrojowe, jakie zachodzą podczas terapii ultradźwiękowej to:
- wzmożenie przepuszczalności błon komórkowych
- usprawnienie oddychania tkankowego
- zmiany w strukturze koloidów tkankowych i ich uwodnienie
- zmiany w układzie jonowym
- zmiany odczynu tkanek w kierunku zasadowym.

Tak, więc ultradźwięki działają:
- przeciwbólowo
- zmniejszają napięcie mięśniowe
- sprzyjają powstawaniu związków aktywnych chemicznie
- rozszerzają naczynia krwionośne
- stabilizują układ współczulny
- hamują procesy zapalne
- sprzyjają uwalnianiu substancji histaminopodobnych w ilościach aktywnych biologicznie.

Wskazania:
- zespoły bólowe kręgosłupa
- zespoły zwyrodnieniowe
- bóle pleców i krzyża
- rwa kulszowa
- choroba zwyrodnieniowa st. biodrowego
- choroba zwyrodnieniowa st. Kolanowego
- choroba zwyrodnieniowa stawów stup i rąk
- zespół bolesnego barku
- zespół bolesnego łokcia
- ostroga kości piętowej
- nerwoból nerwu trójdzielnego
- bóle poamputacyjne
- blizny
- przykurcz Dupuytrena

Przeciwwskazania: - nowotwory
- ciąża
- czynna gruźlica
- skaza krwotoczna
- niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca
- wszczepiony sztuczny rozrusznik serca
- zaburzenia ukrwienia obwodowego
- zakrzepowe zapalenie żył
- niezakończony wzrost kości
- ostre procesy zapalne i stany gorączkowe
- stany po terapii rentgenowskiej
- obecność w tkankach metalowych ciał obcych
- nerwobóle niewyjaśnionego pochodzenia.


Zapraszamy do współpracy

Firma „DOMED” jest firmą zajmującą się fizjoterapią domową. Tę formę fizjoterapii oferujemy wszystkim pacjentom nie tylko tym, którzy nie poruszają się samodzielnie i nie mają możliwości dotarcia do gabinetów, ale również tym, którzy nie mają czasu aby uczestniczyć w fizjoterapii organizowanej w gabinetach lub nie czują się komfortowo uczestnicząc w fizjoterapii w gabinetach ogólnodostępnych. Rehabilitacja domowa stwarza bardziej intymne warunki zabiegów rehabilitacyjnych. Zapraszamy do współpracy.