1 2 3

Terapia manualna Warszawa

Terapia manualna, określenie to dosłownie oznacza leczenie ręczne. Ten sposób leczenia ma wielowiekową tradycję. Renesans tych technik nastąpił w drugiej połowie XIX wieki. Za ojców współczesnej terapii manualnej uważa się Andrew Taylora Stilla oraz Daniela Davida Palmera. Dzięki min powstały dwie szkoły i dwa podejścia do technik manualnych, a mianowicie osteopatia i chiropraktyka. Ojcem osteopatii jest Still który założył w latach 80 XIX wieku pierwszą w stanach szkołę nauczania technik manualnych, gdzie absolwenci wychodzili z tytułem doktora osteopatii. Natomiast Palmer nauczać zaczął w 1896 r. a nazwa chiropraktyka została wymyślona przez jednego z jego pacjentów.

Oba te sposoby terapii popularne są w krajach anglosaskich i przez te wszystkie lata prężnie się rozwinęły szczególnie osteopatia. W osteopatii powstał cały szereg technik dodatkowych ukierunkowanych na dysfunkcje struktur kostnych otaczających centralny układ nerwowy. Doprowadziło to więc do wytworzenia się swoistych podspecjalizacji takich jak terapia kranio-sakralna, wiceralna.

Natomiast w chiropraktyce największą wagę przywiązuje się do tzw.: „sublokacji” w obrębie kręgosłupa, przyczyn definiowane one są jako podwichnięcia.

W chiropraktyce przypisuje się pewne znaczenie odpowiednim dźwigniom i chrupnięciom. Obecna chiropraktyka dzieli się na dwa obozy klasyczną i liberalna.

Klasyczna chiropraktyka skupia się tylko na terapii kręgosłupa, natomiast liberalna na w swoim arsenale manipulacje na stawach obwodowych.

Osteopatia i chiropraktyka wywarły ogromny wpływ na terapię manualną w europie. Ja ojca europejskiej terapii manualnej uważa się Cyriaxa, który usystematyzował i rozwinął pewne zagadnienia tych technik.


Zapraszamy do współpracy

Firma „DOMED” jest firmą zajmującą się fizjoterapią domową. Tę formę fizjoterapii oferujemy wszystkim pacjentom nie tylko tym, którzy nie poruszają się samodzielnie i nie mają możliwości dotarcia do gabinetów, ale również tym, którzy nie mają czasu aby uczestniczyć w fizjoterapii organizowanej w gabinetach lub nie czują się komfortowo uczestnicząc w fizjoterapii w gabinetach ogólnodostępnych. Rehabilitacja domowa stwarza bardziej intymne warunki zabiegów rehabilitacyjnych. Zapraszamy do współpracy.