1 2 3

PNF Warszawa

To metoda neurofizjologicznego, kompleksowego oddziaływania terapeutycznego, polegająca na proprioceptywnym nerwowo - mięśniowym torowaniu ruchu. Dzięki plastyczności układu nerwowego ta koncepcja terapii ma na celu odzyskanie, bądź usprawnienie funkcji, które pacjent potrzebuje, jak również zwiększenie siły mięśniowej, zakresu ruchu, czy likwidacji bólu ograniczającego osiągnięcie celu. Opierając się na budowie anatomicznej PNF wykorzystuje ruchy trójpłaszczyznowe, zbliżone do aktywności dnia codziennego. Dzięki temu budowany jest pozytywny obraz ruchu u pacjenta. Postępowanie terapeutyczne oparte jest na założeniach:

 • - Globalnej obserwacji pacjenta
 • - Mobilizacji rezerw pacjenta - pozytywna motywacja
 • - Irradiacja i wzmocnienie
 • - Uwzględnienie globalnych czynności ruchowych
 • - Częsta zmiana pozycji wyjściowych
 • - Uzyskanie odpowiedzi na każdy bodziec

 

PNF ma zastosowanie w:

 • - Odtwarzaniu ruchu po zabiegach operacyjnych i unieruchomieniach
 • - Zespoły bólowe
 • - Zespoły przeciążeniowe
 • - Skoliozy
 • - Rehabilitacja sportowa
 • - Udary
 • - Choroby ośrodkowego układu nerwowego
 • - Stwardnienie rozsiane
 • - Choroby nerwowo-mięśniowe
 • - RZS
 • - ZZSK
 • - Choroby zwyrodnieniowe

Zapraszamy do współpracy

Firma „DOMED” jest firmą zajmującą się fizjoterapią domową. Tę formę fizjoterapii oferujemy wszystkim pacjentom nie tylko tym, którzy nie poruszają się samodzielnie i nie mają możliwości dotarcia do gabinetów, ale również tym, którzy nie mają czasu aby uczestniczyć w fizjoterapii organizowanej w gabinetach lub nie czują się komfortowo uczestnicząc w fizjoterapii w gabinetach ogólnodostępnych. Rehabilitacja domowa stwarza bardziej intymne warunki zabiegów rehabilitacyjnych. Zapraszamy do współpracy.