1 2 3

Fizjoterapia neurologiczna

Jest to jeden z najtrudniejszych i najbardziej fascynujących działów fizjoterapii. Swoje założenia opiera na wiedzy neurologicznej i pojęciu plastyczności układu nerwowego, jako klucz do sukcesu. Plastyczność owa to zdolność mózgu i układu nerwowego do przekształcania się i odtwarzania funkcjonalnie istotnych wzorców, oraz połączeń nerwowych.

Nadrzędne cele jakie w tej terapii zakładamy to ocena czynności życia codziennego. Następnie oceniamy funkcje chodu, funkcje poznawcze, równowagi, ogólne możliwości motoryczne pacjenta.

Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie, zachowując logiczną kolejność postępowania diagnostycznego:

- rokowania - ocena funkcjonalna - układanie indywidualnego planu fizjoterapii - ocena końcowa po zakończonym cyklu pracy z pacjentem.

W naszej pracy wykorzystujemy zdobycze współczesnej wiedzy fizjoterapeutycznej pracując metodami:

- PNF - neuromobilizacje - terapia manualna - terapia tkanek miękkich - Kinesiology taping.

Pracujemy z pacjentami po:

- urazach czaszkowo- mózgowych - udarach - uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego - uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego - z chorobą Parkinsona - z chorobami mięśni - z padaczką - z korowymi objawami porażenia i podrażnienia - z polineuropatiami - z migrenami - z uszkodzeniami i urazami rdzeniowymi.


Zapraszamy do współpracy

Firma „DOMED” jest firmą zajmującą się fizjoterapią domową. Tę formę fizjoterapii oferujemy wszystkim pacjentom nie tylko tym, którzy nie poruszają się samodzielnie i nie mają możliwości dotarcia do gabinetów, ale również tym, którzy nie mają czasu aby uczestniczyć w fizjoterapii organizowanej w gabinetach lub nie czują się komfortowo uczestnicząc w fizjoterapii w gabinetach ogólnodostępnych. Rehabilitacja domowa stwarza bardziej intymne warunki zabiegów rehabilitacyjnych. Zapraszamy do współpracy.