1 2 3

Etyka działalności

Firma DOMED postępuję zgodnie z następującymi zasadami i ustawami:

  • Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej - www.fizjoterapia.org.pl/kodeks.pdf
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  • Kodeks Etyki Lekarskiej
  • Biała Księga - Razem na rzecz zdrowia - Strategiczne podejście dla UE na lata 2008-2013
  • Europejska Deklaracja Standardów w Fizjoterapii


Zapraszamy do współpracy

Firma „DOMED” jest firmą zajmującą się fizjoterapią domową. Tę formę fizjoterapii oferujemy wszystkim pacjentom nie tylko tym, którzy nie poruszają się samodzielnie i nie mają możliwości dotarcia do gabinetów, ale również tym, którzy nie mają czasu aby uczestniczyć w fizjoterapii organizowanej w gabinetach lub nie czują się komfortowo uczestnicząc w fizjoterapii w gabinetach ogólnodostępnych. Rehabilitacja domowa stwarza bardziej intymne warunki zabiegów rehabilitacyjnych. Zapraszamy do współpracy.