Elektroterapia

Elektroterapia po magnetoterapii i laseroterapii, jest jedną z wszechstronniejszych metod oddziaływania leczniczego na ludzki organizm.

Dobroczynny wpływ tej metody, ma zastosowanie w objawowym leczeniu takich schorzeń jak m.in. schorzenia układu nerwowego czy ruchu, poprzez prądy stałe, modulowane prądy średniej częstotliwości, oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości.

Stymulacja powyższymi prądami ma działanie przeciwbólowe, poprawiające ukrwienie, oraz przyspieszenie wchłaniania obrzęków i wysięków.

W skład elektroterapii wchodzą zabiegi takie jak:

- Galwanizacja
- Jonoforeza
- Prądy traberta
- Prądy faradyczne
- Prądy neofaradyczne
- Prądy diadynamiczne
- TENS
- Prądy interferencyjne

Galwanizacja: Jest zabiegiem elektroterapii, wykorzystującym prąd stały. Nazwa zabiegu pochodzi od nazwiska włoskiego lekarza Luigi Galvaniego. Wykorzystuje się w nim elektrody płaskie, oraz elektrody specjalne. Dzięki galwanizacji, uzyskujemy rozszerzenie naczyń krwionośnych, przyspieszenie i poprawę procesów wewnątrzkomórkowych, poprawę funkcji odżywczych tkanek, zmianę pobudliwości nerwów i tkanek, oraz działanie przeciwbólowe.

Wskazania do galwanizacji: Występujące pod anodą (czyli elektrodą dodatnią), zmniejszenie pobudliwości nerwów i wpływ przeciwzapalny stosuje się w takich schorzeniach jak: Nerwobóle, Przewlekłe zapalenia nerwów, Przewlekłe zapalenia splotów nerwowych, Zespoły bólowe w przebiegu zmian zwyrodnieniowych, Występujące natomiast pod katodą (czyli elektrodą ujemną) działanie przekrwiennie stosuje się w przebiegu porażeń wiotkich i zaburzeń krążenia obwodowego.

Przeciwwskazania do galwanizacji: Przeciwwskazaniami do wykonywania tych zabiegów są: Ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich, Wypryski, Stany gorączkowe oraz porażenia spastyczne.

Jonoforeza: Jonoforeza tak samo jak galwanizacja jest zabiegiem elektroterapii wykorzystującym prąd stały, z tą różnicą, że w zabiegu tym wykorzystujemy powstałe pole elektryczne do wprowadzenia jonów leczniczych z wodnych roztworów leków, dzięki dysocjacji elektrolitycznej. Ze względu na konieczność stosowanie w tej metodzie leków, wskazania i przeciwwskazania ustala lekarz.

Prądy Traberta: Są to jednobiegunowe prądy prostokątne o czasie trwania impulsu 2 ms i czasie trwania przerwy 5 ms. Istotą tej terapii są dwie składowe: - wprowadzenie mięśni w drgania o częstotliwości 140 Hz, co powoduje ich rozluźnienie. Dlatego mówi się w tym wypadku o masażu prądem bodźcowym, - szybkie działanie przeciwbólowe. W terapii miejscowej elektrody umieszcza się w miejscu bólu lub wzdłuż przebiegu nerwów obwodowych. W terapii segmentarnej stosuje się dwie elektrody, umieszczone w linii środkowej ciała na kręgosłupie. Wskazania do elektroterapii prądami Traberta są: Choroby zwyrodnieniowe stawów, Zespoły bólowe kręgosłupa, Nerwobóle, Bóle mięśniowe, Stany ze wzmożonym napięciem mięśniowym, Stany pourazowe, Przeciwwskazania identyczne jak w galwanizacji.

TENS : TENS ( transcutaneous electrical nerve stimulation) to inaczej przezskórna elektrostymulacja nerwowa. Ta metoda lecznicza powstaje z prądów impulsowych małej częstotliwości w granicach od 40 do 100 Hz. Ma zastosowanie głownie przeciwbólowe, elektrody umiejscawiane są w punktach bolesnych, w miejscach wywołujących ból tzw.: trigger points, lub wzdłuż przebiegu nerwu zaopatrującego daną okolicę bólową. Tak więc przezskórna elektrostymulacja nerwów jest szczególnie skuteczna w zwalczaniu bólu po chorobach takich jak: Przebyte uszkodzenie nerwów obwodowych, Poamputacyjny ból kikuta, Nerwobóle po półpaścu, Bóle fantomowe.

Prąd faradyczny: Prąd faradyczny zaliczany jest do prądów impulsowych małej częstotliwości w zakresie od 50 do 100 Hz. Charakteryzuje się asymetrycznym, jednokierunkowym, przemiennym przebiegiem i otrzymywany jest z induktora. Reagują na niego mięśnie zdrowe i nieznacznie uszkodzone, ponieważ wywołuje on tężycowy skurcz mięśnia trwający przez cały czas jego przepływu. Bodźcami dla mięśni w tym typie elektroterapii jest dodatnie wychylenie przebiegu prądu. Ze względu wpływu na pobudliwość mięśni, prądy te wykorzystywane są w elektrodiagnostyce. Za pomocą tych prądów stosując technikę jednoelektrodową, możemy identyfikować punkty motoryczne mięśni. Wskazania: Atrofie mięśniowe spowodowane dłuższym unieruchomieniem, Obrzęki spowodowane urazami, Porażenia o przedłużających się objawach bólowych, Sztywność mięśniowa, Przeciwwskazania: Metale, Stany zapalne, Otwarte rany, Oraz te, które występowały w galwanizacji. Działanie: Rozszerzenie naczyń krwionośnych w okolicy zabiegu, Przeciwbólowe, Pobudzające-motoryczne.

Prąd neofaradyczny: Prąd neofaradyczny jest prądem jednokierunkowym, złożonym z impulsów trójkątnych, którego natężenie osiąga natychmiast maksymalną wartości, a następnie stopniowo spada do 0. Prąd ten podawany jest ciągami impulsów dla stymulowania normalnie unerwionych mięśni lub lekko osłabionych mając zastosowanie w elektrodiagnostyce i elektrostymulacji. Wpływ biologiczny tego prądu na organizm ludzki to: Efekt pobudzenia ruchowego, Efekt rozszerzenia naczyń krwionośnych.

Prądy diadynamiczne: To prądy powstałe w wyniku prostowania prądy sinusoidalnego zmiennego o częstotliwości 50 Hz. W ich skład wchodzą prąd stały i prąd sinusoidalny zmienny. Mają one działanie silnie przeciwbólowe i przekrwienne. Działanie: Przeciwbólowe, Zmniejszanie napięcia mięśniowego, Wzmaganie aktywności naczyniowej, Stymulacja mięśni, Rozszerzanie naczyń krwionośnych i poprawa ukrwienia, Poprawa pobudliwości nerwowe. Wskazania do stasowania: Zespoły bólowe kręgosłupa, Dyskopatie, Nerwobóle, Choroby układu nerwowego, Choroba zwyrodnieniowa stawów, Choroby reumatyczne, Stany pourazowe, Zaniki mięśni, Porażenie obwodowego nerwu twarzowego, Półpasiec, Odmrożenia, Obrzęki na tle zaburzeń odżywczych, Obrzęki pourazowe. Przeciwwskazania: Wszczepione urządzenia elektroniczne np. rozrusznik serca, implanty, Ostre zapalenia w okolicy zabiegowej, Ropne zmiany skórne, Nowotwory, Krwawienia, krwotoki, Przypadki, w których skóra nie może być zwilżana.


Zapraszamy do współpracy

Firma „DOMED” jest firmą zajmującą się fizjoterapią domową. Tę formę fizjoterapii oferujemy wszystkim pacjentom nie tylko tym, którzy nie poruszają się samodzielnie i nie mają możliwości dotarcia do gabinetów, ale również tym, którzy nie mają czasu aby uczestniczyć w fizjoterapii organizowanej w gabinetach lub nie czują się komfortowo uczestnicząc w fizjoterapii w gabinetach ogólnodostępnych. Rehabilitacja domowa stwarza bardziej intymne warunki zabiegów rehabilitacyjnych. Zapraszamy do współpracy.